Sublimacijski tisak

Sublimacija je tehnika tiska koja uzima sve više maha u grafičkoj industriji.

Tisak se vrši tako što sublimacijska boja otisnuta na transferni papir pod visokom temperaturom u plinovitom stanju prelazi na materijal, te se tako boja (tisak) uvuče u strukturu samog materijala, a ne samo na površini materijala, što je slučaj u sitotisku.

Sve se odvija pomoću transferne preše. Tvrdi materijali kao što su keramika, metal i.t.d. trebaju imati poseban premaz da bi se sublimacijska boja primila za materijal.

Sublimacijski tisak koristimo za oslikavanje na keramiku, metal, poliester…